5 juli 2010

Op 5 juli 2010 heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van Kunst van Lezen.

Uit de brief: ‘Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het programma. De brief bestaat uit een korte terugblik op de aanleiding voor Kunst van lezen, gevolgd door een beschrijving van de voortgang per programmaonderdeel. Voor een onafhankelijke monitoring van de voortgang en de waardering door de deelnemers en uitvoerders van de verschillende programma-onderdelen heb ik Bureau Sardes eind 2008 een zogenaamde nulmeting laten uitvoeren. Eind 2009 gevolgd door een eerste vervolgmeting, waarvan ik
de resultaten als bijlage bij deze brief meezend. De brief eindigt met een korte evaluatie en conclusie.’

Lees hier de Kamerbrief van staatssecretaris Van Bijsterveldt over de voortgang van Kunst van Lezen.

Trefwoorden