13 maart 2024

Dankzij het Masterplan basisvaardigheden II kunnen bibliotheken in de komende drie jaar rekenen op 74 miljoen euro. Hierdoor zullen nog meer scholen en ook kinderopvanglocaties kunnen profiteren van de voordelen van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Adriaan Langendonk, landelijk programmamanager voor beide programma’s bij Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek, benadrukt het belang van de financiële injectie maar ook van effectieve uitvoering. ‘Men ziet dat de Bibliotheek op school goed werkt, maar ook dat het nog veel beter uitgevoerd kan worden.’

In het interview-artikel ‘Het leesplezier moet terug in de klas!’ uit Bibliotheekblad van januari 2024 (nummer 1, jaargang 28), geschreven door Stan Verhaag, deelt Langendonk zijn inzichten over de financiering van de Bibliotheek op school.

Het bedrag stelt bibliotheken met name in staat, licht hij toe, de basisfinanciering makkelijker te dragen en de Bibliotheek op school effectiever uit te voeren. Hij benadrukt daarom het belang en de juiste inzet van de in eind oktober 2023 beschikbaar gemaakte gelden, en dat lokale bijdragen van scholen en gemeenten aan de programma’s nog altijd cruciaal zijn. De beschikbare gelden zijn een overbrugging en structurele financiering, benadrukt Langendonk, doet ertoe. Daarom zijn blijvende gesprekken tussen bibliotheken en beleidsbeslissers belangrijk.

Toch blijft Langendonk optimistisch, verwijzend naar het verleden waarin de Bibliotheek op school en BoekStart zijn gegroeid ondanks initiële terughoudendheid. De nieuwe financiële impuls is een kans voor bibliotheken om hun organisatie te verstevigen, en te investeren in kwaliteit, wat uiteindelijk beide programma’s ten goede zal komen.

Zijlings aan het woord komt Murièl Steegstra, teamleider onderwijs bij Bibliotheek Utrecht. Zij spreekt over haar grote geloof in het positieve effect van de programma’s.

Bekijk ook het webinar De Leesbevorderingsimpuls en de Monitor de Bibliotheek op school.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de reeks van webinars voor directeuren en managers van bibliotheken in het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief. In dit webinar komt de Monitor aan bod, een meetinstrument dat het leesklimaat op school of in de kinderopvang in kaart brengt. De resultaten helpen nieuwe leesbevorderingsdoelen vaststellen en leesbeleid en -resultaten verbeteren. In dit webinar gaan we in op de strategische implicaties van het monitoringsinstrument en komen verschillende sprekers aan bod.