8 oktober 2021

Hoe ziet goed leesonderwijs er nou concreet uit in de klas? Hoe geef je als schoolteam je leesonderwijs vorm? Welke stappen zet je dan? Om inspiratie op te doen voor het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen trok de Taalraad langs een aantal scholen die de voorbije jaren hun leesonderwijs aangepakt hebben. In de special Effectief leesonderwijs geven: hoe doe je dat? toont de Taalraad de aanpak van deze scholen.

Voorbeelden effectief leesonderwijs

De scholen die in de special aan bod komen zijn op hun eigen manier met de vijf pijlers voor effectief leesonderwijs aan de slag gegaan. Zo voelde de Prins Constantijn uit Leeuwarden de urgentie om het leesonderwijs aan te pakken toen ze de motivatie en de resultaten van de leerlingen zagen dalen. Op De Windwijzer gingen ze met rijke teksten aan de slag. En de Alan Turingschool zette methodes overboord om zelf vorm te geven aan effectieve didactiek.

Meer samenhang nodig in aanpak begrijpend lezen

In 2019 heeft de Taalunie het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie gepubliceerd. Dit actieplan is gebaseerd op de adviezen van de Taalraad Begrijpen Lezen, waaraan Stichting Lezen deelnam, en ingesteld door de Ministeries van Onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

In het plan beschrijft de Taalunie vijf knelpunten waardoor het niveau van begrijpend lezen de laatste jaren is gedaald. Uit deze knelpunten vloeien pijlers voort met acties en aanbevelingen. Tot slot geeft de Taalunie aan welke randvoorwaarden nodig zijn voor een optimaal klimaat voor leesonderwijs.

Over de vijf pijlers laat de Taalunie weten dat ze al lang bekend en breed gedragen zijn, maar nog niet eerder als samenhangend arrangement beschouwd zijn. Het gaat om deze vijf pijlers:

  • Werk vanuit urgentiebesef;
  • Werk met een taal-leesbeleid;
  • Werk met effectieve vakdidactiek;
  • Werk aan leesmotivatie;
  • Geef formatieve feedback.

Taalraad Begrijpend Lezen en de Taalunie

Het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie en de special Effectief leesonderwijs geven: hoe doe je dat? zijn van de Taalraad Begrijpend Lezen en het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. De Taalraad is samengesteld uit veertien Nederlandse en Vlaamse experts op het gebied van het basisonderwijs, (begrijpend) lezen en leesmotivatie. De Taalraad is in 2018 ingesteld door de Ministeries van Onderwijs in Nederland en Vlaanderen en verzocht advies uit te brengen over een verbetertraject voor het begrijpend leesonderwijs in beide landen. De Taalunie coördineert de Taalraad en voert het secretariaat.

Lees hier de special van de Taalunie: Effectief leesonderwijs geven: hoe doe je dat?
Lees hier het actieplan van de Taalunie: Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op het actieplan van de Taalunie

Doelgroep(en)