21 november 2017

In het kader van BoekStart is een e-learning module Taalstimulering door voorlezen gemaakt. Deze e-learning helpt JGZ-professionals bij het bespreken van het belang van voorlezen met ouders. 

Nieuw in de JGZ-academie, de e-learning Taalstimulering door voorlezen 

Voorlezen maakt groot verschil. Van de kinderen die niet worden voorgelezen heeft maar 30% voldoende woordenschat voor een goede start op school. En een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, hoort in de vier jaar voordat het naar school gaat 30 miljoen woorden minder dan in een taalrijk gezin. Van de peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 70% voldoende woordenschat.

Taalontwikkeling en taal zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, dat wist u al. Maar dat u in het persoonlijk contact met ouders heel effectief die taalontwikkeling kunt beïnvloeden, kan niet genoeg benadrukt worden. Ook is het belangrijk om kinderen vanaf jongs af aan te laten ervaren hoe leuk voorlezen is. Dit bevordert het leesplezier op latere leeftijd. Daarom is in het kader van BoekStart, het leesbevorderingsprogramma dat voorlezen aan jonge kinderen stimuleert, de e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen gemaakt.

Speciaal ontwikkeld voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is het een handig hulpmiddel om uw kennis op te frissen en uw deskundigheid te vergroten. De module biedt veel voorbeeldmateriaal dat direct aansluit bij de praktijk. Aan de module is ook nog een reader met verdiepend materiaal toegevoegd.

De module wordt met een toets afgesloten en is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V, de ABFE en de AbSg), het Verpleegkundig Specialisten Register en KaBiZ.

U vindt de module in de JGZ-academie van het NCJ. De JGZ-academie is ontwikkeld dankzij subsidie van ZonMw.

BoekStart is het leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en maakt onderdeel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Voor meer informatie over inhoud van de e-learning Taalstimulering door voorlezen kunt u contact opnemen met Stichting Lezen, Marijke Bos.

Trefwoorden