10 oktober 2022

De Nationale Voorleeswedstrijd is weer van start gegaan voor groep 7/8. Ongeveer de helft van alle basisscholen houdt dit najaar een voorleeswedstrijd op school . Dit jaar bestaat de leesbevorderingscampagne 30 jaar: een goede aanleiding om van schoolkampioenen te horen hoe zij terugkijken op de wedstrijd.

Portretten lezers met favoriete boek.

In het kader van het jubileum van De Nationale Voorleeswedstrijd is in 2021 een vragenlijst uitgezet onder de schoolkampioenen van dat jaar, dat waren er 3.239. 300 kampioenen hebben vragen beantwoord over hun leesgedrag en leesopvoeding en over De Nationale Voorleeswedstrijd. Het achterliggende doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de achtergrond en motieven van kinderen die meedoen aan De Nationale Voorleeswedstrijd. Met acht schoolkampioenen zijn verdiepende interviews gehouden.

Niet alleen sterke lezers doen mee

De meerderheid van de schoolkampioenen houdt van lezen en doet dit regelmatig. Zij zijn opgegroeid in lezende gezinnen en ze zijn lid van de bibliotheek. Ook op hun scholen wordt er aandacht besteed aan leesbevordering. Schoolkampioenen zijn dus fervente lezers. Toch is de campagne niet alleen voor die kinderen geschikt. Er zijn ook schoolkampioenen die aangeven dat zij dyslectisch zijn en door meedoen aan De Nationale Voorleeswedstrijd willen laten zien dat ook zij goed kunnen voorlezen. Ook blijkt uit het onderzoek dat er kinderen zijn die na deelname meer (lees)zelfvertrouwen hebben gekregen.

Naast meedoen omdat (voor)lezen leuk is, blijkt dat kinderen ook graag deelnemen aan de campagne, omdat ze het leuk vinden om op een podium te staan of om deel te nemen aan wedstrijden. Op deze manier trekt De Nationale Voorleeswedstrijd ook kinderen aan die lezen minder leuk vinden of minder goed zijn in lezen. Dit biedt kansen om een impuls te geven aan hun leesmotivatie en leesvaardigheid. De helft van de kinderen geeft aan dat zij door meedoen aan De Nationale Voorleeswedstrijd meer zin hebben gekregen in lezen.

30e editie van start

De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd ervaren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen leuk en waardevol is. Doel is om kinderen enthousiast te maken voor lezen in het algemeen en kinder- en jeugdliteratuur in het bijzonder.

Momenteel vinden de schoolrondes plaats. De winnaars van de schoolrondes, de zogenaamde schoolkampioenen, nemen het vervolgens in de lokale bibliotheek tegen elkaar op. Daarna volgen regionale en provinciale finales. Het campagnejaar wordt afgesloten met een landelijke finale op 24 mei in Utrecht waarin de 12 provinciale voorleeskampioenen voor de titel ‘De Nationale Voorleeskampioen 2023’ strijden.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, en wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon b.v.