11 december 2017

Binnen Tel mee met Taal zijn drie domeinen benoemd: Taal en Werk, Taal en Gezondheid en Taal en Gezin. Binnen dit laatste domein is Kunst van Lezen actief waarbij we de focus leggen op taalarme gezinnen. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidswerken. En we hebben een plan van aanpak geschreven voor het strategisch verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten in strijd tegen laaggeletterdheid binnen gezinnen.

Cyclus van laaggeletterdheid

Doordat laagtaalvaardige ouders hun taalproblemen vaak doorgeven aan hun kinderen, ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze cyclus te doorbreken moeten taalactiviteiten voor kinderen worden gekoppeld aan laagdrempelige taalactiviteiten voor ouders binnen de gezinnen waar deze problematiek speelt. Dit betekent dat het nodig is (al bestaande) preventieve en curatieve actielijnen te verbinden en te zorgen voor een sterkere focus op het taalarme gezin. In deze context spelen bibliotheken een cruciale rol omdat zij al aan zowel preventie als curatie van laaggeletterdheid werken. Het is echter nodig dat bibliotheken vaker de verbinding tussen deze lijnen zoeken door zich meer te richten op taalarme gezinnen. Dit betekent een aanpassing van hun organisatie om verbindende activiteiten te kunnen borgen en de gezinnen die het nodig hebben op een effectieve manier te ondersteunen. Daarnaast moet er een heldere rol komen voor de bibliotheek binnen het lokale geletterdheidsnetwerk.

Preventie en curatie verbinden

In oktober 2017 hebben we op drie regionale VOB-conferenties ongeveer 60 directeuren van basisbibliotheken en POI’s geïnformeerd over het belang van het verbinden van preventieve en curatieve activiteiten gericht op taalarme gezinnen. In 2018 zullen we gerichte ondersteuningstrajecten voor POI’s en basisbibliotheken inzetten om preventie en curatie beter met elkaar te verbinden.

Lokale geletterdheidsnetwerken

Lees ons onderzoek naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidsnetwerken: De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken, geschreven door Marie-Anne Raaijmakers en Hermien Lankhorst.

Lees ook ons plan van aanpak voor het strategisch verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidsnetwerken in de strijd tegen laaggeletterdheid binnen gezinnen: De cyclus van laaggeletterdheid binnen gezinnen doorbreken.

Doelgroep(en)