13 september 2023

De School met de Bijbel in Grafhorst werkt met de aanpak de Bibliotheek op school. De boekencollectie van de school is hierdoor breder, actueler en gevarieerder geworden. In DRS magazine worden de essentiële werkzaamheden van leesconsulenten van het landelijke programma uitgelicht.

In het artikel ‘Een wiskundeleraar met een boek, dát maakt pas indruk’ van Joke van Winkel (DRS Magazine, juni 2023) komt onder andere Caroline Heijer aan het woord. Zij is specialist voortgezet onderwijs bij Stichting Lezen en stipt de essentiële rol aan van de leesconsulent:

‘Deze leesspecialist werkt een aantal uur op de scholen om leerkrachten en docenten te ondersteunen met tips en voorbeelden. […] Onze leesconsulenten zijn goed op de hoogte van wat er is en wat kinderen aanspreekt. Zij kunnen hierin adviseren en ze denken mee in werkvormen om lezen leuk te maken en in hoe we kinderen met dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis kunnen helpen op het gebied van lezen.’

Dieuwke de Goede, programmamanager de Bibliotheek op school bij Bibliotheek Kampen, legt uit dat de werkwijze voor leesconsulenten op religieuze scholen niet anders is dan op andere scholen. ‘Dan stellen we ook samen met de scholen vast waar we in kunnen helpen en welke collectie er nodig is. […] Van sommige boeken of schrijvers weet je bij voorbaat al dat die niet aansluiten bij het reformatorisch onderwijs. We adviseren uiteraard boeken van christelijke schrijvers en we weten dat er ook onder niet-christelijke schrijvers veel te vinden is wat goed bruikbaar is op deze scholen. Sommige scholen hebben intern leescoördinatoren die de boeken meelezen voordat die in de schoolbibliotheek een plaats krijgen.’

Lees het artikel ‘Een wiskundeleraar met een boek, dát maakt pas indruk’ hier als pdf.

Er is steeds meer aandacht voor het belang van de leesconsulent. Bibliotheekblad wijdde een uitgebreid artikel aan de opleiding Leesconsulent. Lees het artikel ‘De leesconsulent is in opmars’ uit 2022.

Over de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. Bij deze aanpak ondersteunt de Bibliotheek scholen om hun doelen uit het taal-/leesbeleid te bereiken, met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier.

De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit. Het wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.