10 oktober 2019

Vandaag nam minister Slob (basis- en voortgezetonderwijs) het advies van de Coördinatiegroep Curriculum.nu in ontvangst.

Stichting Lezen heeft met waardering kennisgenomen van de resultaten van Curriculum.nu.
Gerlien van Dalen directeur- bestuurder van Stichting Lezen: “Curriculum.nu is een impuls voor leesbevordering en literatuureducatie. Het ontwikkelteam Nederlands is erin geslaagd een heldere visie te combineren met concrete voorstellen voor verandering in het curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Een stevige taalbasis van waaruit leerlingen hun taalgebruik een leven lang blijven ontwikkelen – dat is waar het curriculum op mikt. Die brede basis doet recht aan de betekenis van taal voor communicatie, cultuur en identiteit.”

Stichting Lezen steunt de voorgestelde veranderingen in het curriculum, zoals het werken met rijke zakelijke en literaire teksten en de aandacht in alle fasen van het primair en voortgezet onderwijs voor leesmotivatie en literaire competentie. Ook de extra aandacht voor het spreken over boeken en het leren experimenteren met taal zijn vernieuwingen die sterk bijdragen aan de gewenste stevige taalbasis. Voor al deze voorstellen is in de wetenschappelijke literatuur onderbouwing te vinden.

Met deze resultaten zijn de bouwstenen voor een succesvol curriculum beschikbaar. Stichting Lezen blijft met enthousiasme meedenken en meewerken aan de nadere uitwerking tot kerndoelen en eindtermen voor het vak Nederlands.

Website: Bekjik de voorstellen