4 juli 2018

Kunst van Lezen maakt zich al jaren sterk voor het certificeren van de educatieve dienstverlening van bibliotheken richting kinderopvang en onderwijs. In 2017 is Kunst van Lezen/Stichting Lezen zowel vertegenwoordigd geweest in de stuurgroep als de werkgroep rond de nieuwe certificering waarin de educatieve dienstverlening een plaats heeft gekregen.

Certificering Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Op 7 juni 2018 is de naam van het SCOB (Stichting Certificering Openbare Bibliotheken) gewijzigd in het CBCT (Certificering Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Deze nieuwe organisatie heeft het certificeringskader herzien. Een van de onderdelen waarop gecertificeerd kan gaan worden is educatieve dienstverlening (zoals BoekStart en de Bibliotheek op school). CBCT neemt deze zomer het certificeringskader in gebruik en daarmee ook de nieuwe digitale tool voor de audits. CBCT begint met vier audits: Bibliotheek Hengelo (hier wordt ook de educatieve dienstverlening geaudit), Muziekschool Hillegom, Factorium in Tilburg en Kunstencentrum Venlo. In de zomer van 2018 maakt CBCT de verdere certificeringsplanning voor de tweede helft van 2018 en het jaar 2019. Dan begint een doorlopend traject van audits, zodat elke organisatie één keer in de vier jaar een audit krijgt. De Taalhuizen doen in 2018 een pilot met het certificeringskader.

Trefwoorden