19 april 2023

In de brochure De leukste kinderboekencampagnes vinden leerkrachten en bibliotheekmedewerkers alles voor een schooljaar vol leesplezier. De vijf grote kinderboekencampagnes staan vanzelfsprekend centraal in de brochure. Daarnaast is er ruime aandacht voor onderwijs in begrijpend lezen, de combinatie van cultuureducatie en leesbevordering, en het belang van voorlezen en zelf lezen. De brochure ligt nu in de teamkamer van alle basisscholen van Nederland.  

Campagnematerialen en lessen

De leukste kinderboekencampagnes is ontwikkeld door CPNB en Stichting Lezen. We hebben in de brochure alle benodigde informatie over de vijf grote kinderboekencampagnes bij elkaar gezet. Welke thematitels horen bij de Kinderboekenweek? Wanneer starten de leesweken voor de Kinderjury? Welk boek is het themaboek van Nederland Leest Junior? Hoe ziet de Prentenboek Top 10 er in 2024 uit? En wat heb je nodig om De Nationale Voorleeswedstrijd te organiseren? De antwoorden op al deze vragen en meer vind je in De leukste kinderboekencampagnes.

Van 19 april t/m 31 mei 2023 kun je  materialen bestellen voor de kinderboekencampagnes van schooljaar 2023-2024. De materialen voor de kinderboekencampagnes zijn te bestellen via de site onderwijs.cpnb.nl. Daar komen later in het jaar ook de lessen bij de campagnes te staan.

CPNB en Stichting Lezen: samen voor lezen

In De leukste kinderboekencampagnes stellen Eveline Aendekerk (directeur Stichting CPNB) en Gerlien van Dalen (directeur-bestuurder Stichting Lezen): ‘Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Thuis spelen ouders en verzorgers een belangrijke rol. In de kinderopvang en de eerste periode van het basisonderwijs komen daar professionals bij. En ook als het kind zelf leert lezen blijft de helpende volwassene van grote betekenis: al deze volwassenen kunnen samen van kleine kinderen grote lezers maken. Deze gids helpt daarbij en biedt het beste van beide werelden: de leukste campagnes voor leesplezier thuis, in de klas en kinderopvang, aangevuld met kwalitatief onderzoek naar leesbevordering op school.’

In de brochure is niet alleen recent verschenen onderzoek naar lezen en leesbevordering op genomen, ook de infographic Lezen in beeld; Onderwijs in begrijpend lezen is in zijn geheel te lezen. En natuurlijk besteden we aandacht aan lezeninhetpo.nl, de website waar alle informatie over effectief, motiverend leesonderwijs en leesbevordering is samengebracht.

Doelgroep(en)