17 maart 2008

Op 17 maart 2008 heeft minister Plasterk de Tweede Kamer geïnformeerd over Kunst van Lezen.

Uit de brief: ‘Met deze brief informeer ik uw Kamer over de achtergronden, uitgangspunten, opzet en beoogde uitvoering van het programma leesbevordering Kunst van lezen. Kunst van lezen moet bijdragen aan een meer geletterde samenleving. […] Het programma Kunst van Lezen is bedoeld als extra impuls voor en als aanvulling op het reguliere leesbevorderingsbeleid. Daarnaast beoogt het programma invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van mijn onderwijs- en cultuurbeleid. Leidraad daarbij is een ‘doorlopende leeslijn’, een geheel van op elkaar afgestemde en aansluitende activiteiten, analoog aan de doorlopende leerlijn.’

Trefwoorden