4 september 2019

Tijdens de Week van de Alfabetisering delen BoekStartcoaches in het hele land het Woezel & Pip-boekje Een nieuwe dag uit. Het boekje dat Dromenjager exclusief voor BoekStart maakte, is in tien talen beschikbaar. Daarmee stimuleert de BoekStartcoach ouders voor te lezen in de taal die ze het beste beheersen.

Belang van (voor)lezen in thuistaal

Maar liefst 14% van de kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden, doordat zij opgroeien in een taalarme omgeving. Het belang van taalstimuli – zowel thuis, op school als op de kinderopvang – is cruciaal voor de taalontwikkeling van kinderen. Dat maakt lezen niet alleen een mooi moment samen, maar ook cruciaal voor de ontwikkeling, gezondheid en kansen van een kind.

Uit onderzoek is gebleken dat ouders het beste voorlezen in de taal die ze het beste beheersen. De taal van hun hart en emotie. En een goede beheersing van de thuistaal helpt kinderen bij het leren van de schooltaal. Met het Woezel & Pip-boekje stimuleert de BoekStartcoach ouders van diverse achtergronden om samen met hun kind te lezen in hun thuistaal. Het boekje, verschenen in een oplage van 7.000 exemplaren, biedt de tekst aan in het Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Frans, Mandarijn, Engels en Tigrinya.

Overhandiging eerste exemplaar Woezel & Pip-boekje

Van 9 tot en met 15 september vindt de Week van de Alfabetisering plaats, een nationale campagne om laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht te brengen. Op maandag 9 september overhandigt BoekStartcoach Anouk Vercoulen van de Bibliotheek in Tegelen het eerste exemplaar van Een nieuwe dag aan een ouder. Vercoulen: “Ik verwacht dat de gratis boekjes mensen aanzetten (vaker) voor te lezen. We vragen met deze actie extra aandacht voor een taalrijke omgeving voor kinderen. Bij onze Bibliotheek besteden we daar ook veel aandacht aan, in combinatie met een gezinsaanpak.”

“Het is mooi om te zien hoe verschillend kinderen kunnen reageren op boekjes. Ik complimenteer ouders ook altijd als ik ze veel tegen hun kind hoor praten. Een van de moeders was zich hier niet zo bewust van. Ik heb haar laten weten dat een boek een mooi middel is om samen over te praten.”

BoekStartcoach adviseert over taal en voorlezen

BoekStartcoaches zijn op steeds meer consultatiebureaus wekelijks aanwezig. Deze coach is een deskundige van de Bibliotheek en biedt op-maat advies voor ouders op het gebied van taal en voorlezen. De BoekStartcoach hoort bij BoekStart, het leesbevorderingsprogramma waarmee de Bibliotheek zich al meer dan tien jaar inzet om jonge kinderen en hun ouders het plezier in boeken en voorlezen te laten ervaren. Tegelijkertijd wordt hier ook laaggeletterdheid mee voorkomen. Inmiddels is de BoekStartcoach in totaal op 85 consultatiebureaus door het hele land te vinden.

Samenwerking BoekStart en Dromenjager

Voor deze actie met het Woezel & Pip-boekje Een nieuwe dag werken BoekStart en Dromenjager opnieuw samen. Dromenjager, het sociaalbewuste mediabedrijf achter onder andere Woezel en Pip, vindt het essentieel dat kinderen toegang hebben tot alle kennis die ze nodig hebben om grootse dromen te durven dromen.

Landelijke beleid: BoekStartcoach kansrijk initiatief

BoekStart is het leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. De ministeries OCW, VWS, SZW en BZK hebben gezamenlijk besloten om BoekStart de komende jaren opnieuw te ondersteunen vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal (2020 – 2024). Zij noemen specifiek de BoekStartcoach als kansrijk initiatief om taalarme gezinnen te ondersteunen. De komende jaren hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek als doel om, samen met de lokale bibliotheken, de aanpak met de BoekStartcoach structureel te maken op zoveel mogelijk consultatiebureaus.

Trefwoorden