5 september 2023

Tijdens de Week van lezen en schrijven delen BoekStartcoaches in het hele land de speciale uitgave Dikkie Dik Zoekboek in 10 talen uit. Met dit cadeauboek stimuleert de BoekStartcoach ouders om voor te lezen in de taal die ze het beste beheersen. 

Links het Dikkie Dik zoekboek, rechts Dikkie Dik met een vogel op zijn hoofd.

Van 8 tot en met 15 september vindt de Week van lezen en schrijven plaats, een nationale campagne om laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht te brengen. Het leesbevorderingsprogramma BoekStart zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen door jonge kinderen en hun ouders het plezier in boeken en voorlezen te laten ervaren.

Ouders die op het consultatiebureau advies krijgen over de taalontwikkeling van hun peuter ontvangen vanaf maandag 8 september het Dikkie Dik Zoekboek in 10 talen van de BoekStartcoach. Ouders van baby’s ontvangen het BoekStartkoffertje met twee babyboekjes voor hun baby en het gratis lidmaatschap van de Bibliotheek.

Belang van (voor)lezen

24% van de kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden, omdat zij opgroeien in een taalarme omgeving. Kinderen hebben een stimulerende taalomgeving nodig, zowel op school, op de kinderopvang als thuis. Daarom is lezen naast een leuk moment samen, ook heel belangrijk voor de ontwikkeling, gezondheid en kansen van een kind.

Uit onderzoek is gebleken dat ouders het beste voorlezen in de taal die ze het beste beheersen. De taal van hun hart en emotie. Een goede beheersing van de thuistaal helpt kinderen bij het leren van de schooltaal. Met het Dikkie Dik Zoekboek in 10 talen stimuleert de BoekStartcoach ouders van diverse achtergronden om samen met hun kind te lezen in hun thuistaal. Het boek biedt de tekst aan in het Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Oekraïens, Chinees, Engels en Tigrinya.

BoekStartcoach op het consultatiebureau

De BoekStartCoach is in het leven geroepen om ouders die weinig affiniteit hebben met (voor)lezen of die laaggeletterd zijn te bereiken op de plek waar bijna alle ouders komen: het consultatiebureau. De BoekStartcoach is een deskundige van de Bibliotheek, die ouders op maat kan adviseren over taal en voorlezen. Inmiddels werken op 226 consultatiebureaus door het hele land BoekStartcoaches.

BoekStart

BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor ouders dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Het programma wordt vanuit Stichting Lezen en de Bibliotheek georganiseerd; alle bibliotheken in Nederland doen mee. Ook gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvang en boekhandels zijn actief betrokken. BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, en wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. Zie voor meer informatie www.boekstart.nl

Trefwoorden