19 juni 2023

Op 15 juni 2023 hebben Bibliotheek Westland, gemeente Westland, Stichting Lezen en alle kinderopvanginstellingen het Convenant Taalnetwerk Jong Westland ondertekend. Daarmee bezegelen alle partijen hun samenwerking rond de preventie van laaggeletterdheid. In Westland zijn alle kinderopvanglocaties nu aangesloten bij het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang.

Groepsfoto met medewerkers van het Westland, in het midden een grote cheque met het ondertekende convenant Taalnetwerk Jong Westland.
Alle kinderopvangorganisaties van het Westland met wethouder Goudswaard, directeur Stichting Lezen en directeur Bibliotheek Westland. Fotograaf: Thierry Schut

Goede ontwikkeling

Naast kinderopvanginstellingen Okidoki, Kwest, Simba, De Lange Keizer en Partou zijn nu ook 2samen en Tiktak, Eigenwijs, Blocky en Beregoed aangesloten. Dat betekent dat in Westland alle kinderen die de kinderopvang en peuterspeelzaal bezoeken gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

“Het is geweldig dat ook de laatste locaties zijn aangesloten”, aldus Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland. “Samen zetten we de schouders onder de taalontwikkeling van onze Westlandse kinderen. Wij zorgen voor een mooi voorleesklimaat door een inspirerende leeshoek met bijbehorende collectie neer te zetten. Iedere locatie heeft een pedagogisch medewerker die is geschoold op het gebied van voorlezen en taalontwikkeling voor jonge kinderen.”

“Ik ben heel blij met deze gemeenschappelijke aanpak. Een voorbeeld en aanmoediging voor anderen. Bovendien is het heel makkelijk om in Westland ervaringen uit te wisselen en daar kan iedereen zijn voordeel mee doen” aldus Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen.

Dagelijks voorlezen

“Waarom voorlezen zo belangrijk is? Het stimuleert de taalontwikkeling en  vergroot op een heel natuurlijke manier de woordenschat. Door steeds weer nieuwe verhalen aan te bieden, leren kinderen nieuwe woorden. Verder neemt de focus en concentratie toe en wordt de fantasie geprikkeld.” licht projectcoördinator Gonneke Wegner toe. Jonge kinderen die elke dag worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat als zij naar de basisschool gaan. Daardoor kunnen zij de daar aangeboden leerstof beter verwerken.

Over BoekStart

BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s, dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Het programma wordt vanuit Stichting Lezen en de Bibliotheek georganiseerd; alle bibliotheken in Nederland doen mee. Ook gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvang en boekhandels zijn actief betrokken. BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, en wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. Zie voor meer informatie www.boekstart.nl.

Trefwoorden