24 februari 2022

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de bibliotheek in heel Nederland gratis te maken voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deze wetswijziging brengt het doel van de Leescoalitie weer een stapje dichterbij.

In de Bibliotheekwet staat nu nog dat gemeenten een bijdrage kunnen vragen aan leden onder de 18 jaar. Het bedrag mag dan maximaal de helft zijn van wat een volwassene betaalt. Staatssecretaris Günay Uslu (Media en Cultuur): ‘Voor jonge mensen mogen kosten geen drempel zijn om naar de bibliotheek te gaan. Uit onze evaluatie van de Bibliotheekwet blijkt echter dat deze bibliotheken minder leden onder de 18 trekken. En dat terwijl we het lezen onder de jeugd juist willen stimuleren.’

In het manifest Oproep tot een ambitieus leesoffensief (oktober 2020) roept de Leescoalitie alle onderwijs- en leesbevorderingsorganisaties, en iedereen die zich inzet voor lezen, op tot een Leesoffensief. Een van de doelen van de Leescoalitie: ‘Iedere school, van po tot en met pabo, heeft een rijke leesomgeving en heeft een goede schoolbibliotheek (of voorziet in een gevarieerd boekenaanbod door structurele samenwerking met de lokale bibliotheek).’ Deze wetswijziging maakt het behalen van dit doel gemakkelijker.

Lees hier het manifest Oproep tot een ambitieus leesoffensief.
Lees hier het nieuwsbericht van het Ministerie van OCW over de wetswijziging Bibliotheek gratis voor iedereen onder 18 jaar.

De Leescoalitie ziet het Leesoffensief als een beweging van onderwijs-, leesbevorderings- en andere relevante maatschappelijke organisaties die het belang van lezen maatschappelijk en politiek agenderen vanuit een gezamenlijk gedragen visie. De Leescoalitie spreekt met het manifest ook de politiek aan op haar verantwoordelijkheid om iedereen gelijke kansen te bieden en daarom extra in te zetten op goed leesonderwijs en leesbevordering voor alle inwoners van Nederland.
De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum, de bibliotheken (de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken), de Taalunie en het Nederlands Letterenfonds.