19 april 2018

Datum: 19 april 2018

De Raad voor Cultuur heeft vandaag het sectoradvies Letteren en Bibliotheken met de titel De daad bij het woord gepubliceerd. Daarin signaleert en analyseert de Raad ontwikkelingen in de letteren– en bibliotheeksector en doet aanbevelingen om knelpunten te verlichten.

In het advies legt de Raad veel nadruk op het belang van geletterdheid en de positieve gevolgen van lezen en leesbevordering.

De Raad noemt de activiteiten die Stichting Lezen ontplooit ter vergroting van het leesplezier bij jongere lezers van levensbelang. “Het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen, dat  Stichting Lezen samen met de Koninklijke Bibliotheek coördineert, werpt zijn vruchten af.”

Tegelijkertijd constateert de Raad dat er op het gebied van leesbevordering nog veel werk aan de winkel is: “kinderen aan het lezen krijgen en jongeren aan het lezen houden, blijkt steeds lastiger. Dit vraagt om een beleid met een lange adem.” De Raad breekt een lans voor een geïntegreerd beleid op het gebied van letteren, leesbevordering en onderwijs onder regie van Stichting Lezen, de KB en het Letterenfonds. De Raad noemt de samenwerking in de Leescoalitie, waarvan Stichting Lezen initiatiefnemer en voorzitter is, als voorbeeld van samenwerking die meerwaarde oplevert.

De Raad adviseert het Rijk de leesvaardigheid en de leesbereidheid te bevorderen, door het programma Tel mee met Taal, dat zijn effectiviteit bewijst, over een langere periode voort te zetten. Verder bepleit de Raad continuering en lange termijn financiering van het succesvolle leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen en meer ruimte voor de  interventies BoekStart en de Bibliotheek op school.

In het rapport wordt daarnaast een oproep aan de minister gedaan om advies in te winnen bij de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad hoe ontlezing een halt kan worden toegeroepen en te onderzoeken hoe het onderwijs effectiever methoden kan ontwikkelen om leesvaardigheid en leesplezier te bevorderen.

Stichting Lezen is positief over het advies. De Raad toont de urgentie om bestaande trends te keren, maar laat ook concreet zien in welke richting oplossingen gezocht moeten worden.

Stichting Lezen pakt graag de handschoen op om op korte termijn met genoemde andere organisaties het leesplezier bij kinderen en jongeren en hun ouders en professionele opvoeders nog krachtiger te stimuleren. Een langetermijnperspectief voor de huidige aanpak van leesbevordering is daarvoor essentieel.

Lees hier het advies van de Raad

Trefwoorden