19 oktober 2018

Eind september hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek de vervolgaanvraag gedaan voor Kunst van Lezen 2019. Deze aanvraag is gebaseerd op de aanvraag uit 2015 voor de periode 2016-2018. Hoewel de aanvraag uit 2015 leidend blijft, zijn er na drie jaar toch nieuwe accenten verwoord in de vervolgaanvraag.

Accenten 2019

Minister Van Engelshoven heeft in maart 2018 laten weten dat Tel mee met Taal (waar Kunst van Lezen onderdeel van is) een jaar verlengd wordt tot eind 2019. In de vervolgaanvraag liggen de accenten op meer aandacht voor de aanpak van de Bibliotheek op school voor jongeren boven 12 jaar, meer aandacht voor kwaliteit van de uitvoering van programma’s en een betere inbedding van digitale diensten (zoals jeugdbibliotheek.nl) in de uitvoering van de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Belangrijk punt is ook de strategische verbinding tussen preventie en curatie van laaggeletterdheid waarbij het laagtaalvaardige gezin centraal staat.

Meer informatie

Wanneer de beschikking voor 2019 door het ministerie van OCW wordt afgegeven wordt dit vermeld op www.kunstvanlezen.nl. Voor informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Adriaan Langendonk.

Trefwoorden