24 maart 2020

Onlangs verscheen Ondergedoken als Anne Frank. Verhalen van Joodse Kinderen in de Tweede Wereldoorlog van Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. De bundel is in 2011 al eens verschenen en nu opnieuw uitgebracht als een speciale uitgave voor het mbo in het kader van 75 Jaar Vrijheid. Het boek kan door mbo-docenten worden gebruikt bij de lessen burgerschap en Nederlands.

Praten over 75 Jaar Vrijheid

Het bekendste onderduikverhaal is dat van Anne Frank. Maar er waren natuurlijk veel meer kinderen die ondergedoken zaten, en een aantal heeft de oorlog wel overleefd. In Ondergedoken als Anne Frank vertellen veertien van hen hun onderduikverhaal. De onderduikverhalen geven aanleiding om met elkaar te praten en na te denken over het thema vrijheid in brede zin. Het raakt aan zaken zoals identiteit, veiligheid, moed, racisme en rechtvaardigheid.

Lessuggesties, titellijst, interviews en filmpjes

Bij het boek is een handreiking met lessuggesties gemaakt om in de klas mee aan de slag te gaan. Die staan op de bijbehorende site ondergedokenalsannefrank.nl/app. De site biedt daarnaast extra informatie, zoals een lijst met titels om verder te lezen, interviews, foto’s en animaties die een deel van het verhaal verbeelden. De filmpjes zijn te zien door met een smartphone de QR-codes te scannen die in het boek staan.

Luisterboek en e-boek beschikbaar voor studenten

De boeken zouden verspreid worden via bijeenkomsten van de MBO-raad. Die bijeenkomsten kunnen in verband met de coronacrisis nu niet doorgaan. Het boek is wel als e-boek beschikbaar via jeugdbibliotheek.nl en als luisterboek via de LuisterBieb-app.

Tien boeken per roc beschikbaar voor docenten

Mbo-docenten kunnen per roc-vestiging tien exemplaren van Ondergedoken als Anne Frank aanvragen bij Stichting Lezen. Zij krijgen de boeken gratis toegestuurd. Mail naar bestellingen@lezen.nl onder vermelding van ‘mbo-boek’ en ontvang gratis tien exemplaren. Vermeld voor welke vestiging de boeken bedoeld zijn, en ook op welke naam en welk adres (bezoekadres van de school of een privéadres) de boeken afgeleverd kunnen worden.

De boekuitgave, handreiking en website zijn tot stand gekomen door de samenwerking van de auteurs, ROC Friese Poort, de MBO-raad en Stichting Lezen. Ondergedoken als Anne Frank is uitgegeven door Van Oorschot.

Doelgroep(en)