10 mei 2019

Dinsdag 7 mei 2019 werd het 500.000ste BoekStartkoffertje uitgereikt, precies tien jaar na de start van het succesvolle leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. In tien jaar tijd zijn 500.000 baby’s lid geworden van de Bibliotheek. Dat betekent dat in 2018 40% van de baby’s werd bereikt. De 500.000ste BoekStart-baby is lid geworden van OBA Slotermeer: extra feestelijk omdat de OBA dit jaar 100 jaar bestaat.

Met het grote voorleesbed als decor vierden we deze  bijzondere gebeurtenis in OBA Slotermeer. Teamleider Sergio Vyent introduceerde Adriaan Langendonk (programmacoördinator Kunst van Lezen) en Martin Berendse (directeur OBA). Hierna reikte Martin Berendse het 500.000ste BoekStartkoffertje uit aan baby Ronja (3 mnd) en moeder Mirjam Lobbes. Ook zusjes Momo (7 jaar) en Heidi (3 jaar) waren van de partij. De drie meisjes zijn allen vernoemd naar boekenhelden en toonden elk hun eigen boek: Momo en de tijdspaarders, Heidi en Ronja de roversdochter! Voor alle genodigden waren er feestelijke BoekStart/OBA 100-taartjes.

Adriaan Langendonk: ‘BoekStart is er voor baby’s vanaf zo’n drie maanden, maar wij promoten de leesbevordering ook al prenataal.’
Martin Berendse: ‘Wij pakken als ’OBA het ‘postnatale’ lezen op. Vorig jaar werd het 100.000ste jeugdlid ingeschreven; wij rusten niet tot alle kinderen van Amsterdam lid zijn van de OBA!’.

Het BoekStartkoffertje

Ouders krijgen, als hun baby ongeveer drie maanden is, van de gemeente een brief over het belang van voorlezen en een waardebon. Met de waardebon kunnen zij hun kind gratis lid maken van de Bibliotheek en ontvangen zij het gratis BoekStartkoffertje met twee boekjes en informatie over vroeg beginnen met voorlezen. BoekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, en is onderdeel van het programma Kunst van Lezen dat wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Vroeg beginnen met voorlezen

Ouders worden met BoekStart in de Bibliotheek, het consultatiebureau en de kinderopvang voorgelicht over het belang van lezen en aangemoedigd om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en om samen met boeken bezig te zijn. Hiermee ontstaat een leescultuur in het gezin en wordt de vanzelfsprekende aanwezigheid van boeken in jonge gezinnen bevorderd.

100 jaar OBA

De OBA viert 100 dagen feest, ter ere van het jubileum op 8 februari 2019. Een feestkaravaan met gratis voorstellingen, muziek, theater, taal- en jeugdactiviteiten doet alle stadsdelen aan. De eerste openbare bibliotheek in Amsterdam werd in 1919 opgericht door een groep vooruitstrevende Amsterdammers. De ‘Openbare Leeszaal en Bibliotheek’ begon aan de Keizersgracht. Dankzij de Amsterdammers is de OBA uitgegroeid tot de grootste culturele instelling van de stad, waar heel divers Amsterdam over de vloer komt.

Trefwoorden