23 augustus 2019

In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boeken voor de schoolbibliotheek. Bij de eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd. Kinderpostzegels wil schooljaar 2019/2020 graag nog meer scholen ondersteunen bij hun leesbevorderingsactiviteiten.

Lokaal Besteden

Om kinderen meer te betrekken bij het doel van de Kinderpostzegelactie mogen scholen ook in 2019 een deel van het opgehaalde geld besteden aan een goed doel in de omgeving van de school. Scholen mogen ook het lezen stimuleren met nieuwe boeken via Stichting Lezen. Dat doen zij door te kiezen voor Lokaal Besteden/Boeken voor de schoolbibliotheek. NBD Biblion en Stichting Lezen stellen de themapakketten samen. De pakketten bevatten actuele en gevarieerde titels; de boeken zijn ingewerkt.

De Kinderpostzegelactie vindt plaats van woensdag 25 september t/m woensdag 2 oktober 2019. Het thema van deze actie is: Dichtbij ieder kind.

Scholen kunnen tot de start van de Kinderpostzegelactie hun voorkeur aangeven op het scholenportaal van Kinderpostzegels. Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk van Kinderpostzegels (tel. 0900-8212349 of info@kinderpostzegels.nl).

Samenwerking Kinderpostzegels en Stichting Lezen

Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen. Kinderpostzegels heeft afgelopen jaren op 150 basisscholen in krimp- en anticipeergebieden, die gingen meedoen aan de Bibliotheek op school, de aanschaf van boekenkasten en boeken mogelijk gemaakt. Tevens kregen 100 kinderen per school een Boekenbon van 10 euro cadeau van Kinderpostzegels om een eigen boek te kopen. Daarnaast konden 200 basisscholen meedoen met Vakantielezen, een project om de zomerleesdip tegen te gaan.

Kinderpostzegels voor kwetsbare kinderen

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Ze zetten zich onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken zij zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind. Kinderpostzegels wil graag met scholen (kinderen en leerkrachten) gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen.

Doelgroep(en)