Het zijn roerige jaren voor de leesbevordering. De leesmotivatie, het leesgedrag en de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen en jongeren nemen af. Met name het ‘diep lezen’ staat onder druk. Jongeren hebben moeite met reflecteren op teksten, het herkennen van conflicterende informatie en het beoordelen van de kwaliteit en geloofwaardigheid van een tekst.

Letters in blauw, rood en paars om de tekst Lezen in beweging wetenschappelijk congres 14 december 2023 heen. Rechtsonder het logo van Stichting Lezen.

Niet alleen komen de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren daarmee in het gedrang, het maakt ook de samenleving als geheel kwetsbaar. In onze sterk gedigitaliseerde wereld, waarin online media onze aandacht opslokken, fake news alomtegenwoordig is en teksten steeds vaker door kunstmatige intelligentie worden gegenereerd, is geletterdheid belangrijker dan ooit.

Lezen is in beweging. Wat betekenen deze veranderingen voor de rol van leesbevorderaars? Tijdens het wetenschappelijk congres buigen diverse wetenschappers zich samen met deelnemers over actuele, prangende kwesties binnen de leesbevordering. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: kunstmatige intelligentie, leesmotivatie en leesvaardigheid, leesdidactiek, toetscultuur, meertaligheid en digitalisering. Houd lezen.nl en onze social mediakanalen in de gaten voor meer informatie over het programma en de sprekers.