Op woensdag 6 april 2022 organiseert Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen Centraal. Het congres vindt plaats in het Beatrix Theater in Utrecht.

Lees je rijk!

Het thema van Lezen Centraal 2022 is ‘rijke teksten’. Rijke teksten dragen bij aan de leesontwikkeling van elke leerling. Met rijke teksten kan aangesloten worden bij het juiste niveau, kunnen meerdere teksten naast elkaar gezet worden ter vergelijking en verdieping en kan gewerkt worden met betekenisvolle thema’s.

Verschillende sprekers lichten  in het plenaire ochtenddeel het onderwerp nader toe:

  • Thematisch werken en rijke teksten door Anneke Smits, (Hogeschool Windesheim):
  • Wat maakt literaire teksten rijk ? door Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen): 
  • Presentatie van de Databank Rijke Teksten door Heleen Rijckaert en Carlijn Pereira (Taalunie)

In de middag wordt het onderwerp in verschillende deelsessies toegelicht. De dagvoorzitter is Rik van de Westelaken.

Het volledige programma staat halverwege januari op lezen.nl.

Wat zijn rijke teksten? Voorbeelden

Een rijk taalaanbod bestaat onder meer uit literaire en zakelijke teksten met een uitdagende inhoud en een goede taalkwaliteit. Leerlingen leren vanuit verschillende perspectieven onderwerpen te benaderen en hierover in gesprek te gaan.

Luisterboeken, griffelboeken, nieuwsberichten, poëziebundels, interactieve e-books: rijke teksten zijn overal te vinden. Ze maken nieuwsgierig, stimuleren de motivatie om verder te lezen, te kijken of te luisteren en bevorderen de ontwikkeling van kennis van de wereld en diep begrip.

Rijke literaire teksten (fictie, non-fictie en poëzie) bevatten wisselingen in vertelperspectief en chronologie. Er is sprake van gelaagdheid, verschillende stijlen en verhaallijnen, variatie in taalregisters en afwisseling in beschrijving en dialoog.

Trefwoorden