Mensen houden van verhalen. Sterker nog, gedeelde verhalen staan aan de basis van onze samenleving. Ze worden opgeschreven en gelezen, ze worden verteld en gehoord en ze worden verbeeld en bekeken.

Leesbevordering en cultuureducatie hebben veel met elkaar gemeen. Via jeugdliteratuur, theater, muziek en beeldende kunst komen kinderen in aanraking met verhalen. Die verhalen komen via beide disciplines tot leven. Ze dragen op verschillende vlakken bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Stichting Lezen en LKCA onderzochten hoe deze disciplines elkaar kunnen versterken in het onderwijs.

Rapport ‘Werken met verhalen’

Het rapport Werken met verhalen laat zien dat dit heel goed en op verschillende manieren kan. Toch komen leesbevordering en cultuureducatie in het onderwijs vaak apart van elkaar aan de orde. Terwijl het zo logisch is ze met elkaar te verbinden. Stichting Lezen en LKCA willen de professionals uit beide disciplines inspireren om de disciplines vaker te combineren, zodat ze elkaar versterken.

Programma

13.00Inloop
13.15Welkom
13.30De nieuwe kerndoelen (update)
14.00Voorbeelden uit de praktijk
14.45Pauze
15.15In 5 groepen uiteen (onder leiding van moderatoren)
16.30Borrel
17.00Einde

Bijeenkomst ‘Leesbevordering en cultuureducatie: samen een goed verhaal’

De bijeenkomst is een initiatief van Stichting Lezen en LKCA. Het is bedoeld als landelijke kick-off van een reeks regionale bijeenkomsten. Naast een blik op de actualiteit geven we een inspirerende presentatie met goede voorbeelden. Daarnaast presenteren we een concreet format voor de regionale bijeenkomsten.

Ook is er tijd om samenwerkingspartners uit beide disciplines en uit je eigen regio te ontmoeten. We hopen op 29 februari de basis voor een vruchtbare samenwerking te leggen.