Stichting Lezen sponsort deze belangrijke tweedaagse al jarenlang. Samen met onze Vlaamse zusterorganisatie Iedereen Leest verzorgen we de stroom Leesbevordering. De vier presentaties daarbinnen staan geprogrammeerd op 19 november. Twee daarvan komen uit Nederland:

Een doorlopende leerlijn fictieonderwijs voor 10 tot 14 jaar met uitdagende opdrachten.

Het Northgo College (voortgezet onderwijs) en De Witte School (primair onderwijs) in Noordwijk willen leerlingen weer aan het lezen krijgen en hun leesmotivatie versterken. Zes docenten van beide scholen hebben daarom gezamenlijk een nieuwe aanpak voor literatuuronderwijs ontwikkeld.

Praten over fictiefragmenten: de werkgroep en de website.

De vo-docenten van de werkgroep Praten over Fictiefragmenten zijn zich ervan bewust dat lezen niet altijd een populaire tijdsbesteding is van jongeren. Maar ook dat fictie niet altijd een volwaardige plek op het programma heeft. Zij denken dat het belangrijk is, dat leerlingen binnen de lessen Nederlands kunnen ervaren hoe je kunt opgaan in boeiende teksten. De werkgroep ontwikkelde de website www.pratenoverfictiefragmenten.nl met boeiende leesfragmenten en bijbehorende lessuggesties.

Meer informatie over de conferentie en de tientallen presentaties over vernieuwend taal- en leesonderwijs vind je op https://hsnconferentie.org/