De prijs, ter waarde van € 1.000, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste afstudeerscriptie op het gebied van leesbevordering.

Winnares 2020-2022 Marie Buesink, in een bibliotheek met rechts de tekst Scriptieprijs Leesbevordering.
Marie Buesink, winnaar Scriptieprijs Leesbevordering 2020-2022. Fotograaf: Michiel Devijver

Hieronder vallen diverse onderzoeksthema’s: leescultuur, leesmotivatie en -gedrag, leesbegrip, lezersprofielen, de sociale of maatschappelijke functie van lezen, digitaal lezen, lezen in relatie tot andere media, de rol van lezen binnen literatuuronderwijs en cultuureducatie, maar ook onderzoek naar good practices of succesfactoren binnen leesbevordering.

Scripties die in aanmerking komen kan men, vergezeld van het deelnameformulier, inzenden tot 23 september 2024. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scripties op verschillende criteria. Alle genomineerden worden geïnterviewd voor de sites van Iedereen Leest en Stichting Lezen. Ook zullen hun scripties hier worden ontsloten voor een breder publiek.

Trefwoorden