De prijs, ter waarde van € 1.000, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste afstudeerscriptie op het gebied van leesbevordering.

Marlon Schotel, winnares Scriptieprijs Leesbevordering 2018-2020

Hieronder vallen diverse onderzoeksthema’s: leescultuur, leesmotivatie en -gedrag, leesbegrip, lezersprofielen, de sociale of maatschappelijke functie van lezen, digitaal lezen, lezen in relatie tot andere media, de rol van lezen binnen literatuuronderwijs en cultuureducatie, maar ook onderzoek naar good practices of succesfactoren binnen leesbevordering.

Scripties die in aanmerking komen kan men, vergezeld van het deelnameformulier, inzenden tot 30 september 2020. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scripties op verschillende criteria. De winnaar wordt bekroond tijdens het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen. Alle genomineerden van de scriptieprijs kunnen tijdens dit congres hun scriptie toelichten aan het publiek en komen in aanmerking voor publicatie in de bijhorende congresbundel.

Trefwoorden