Lezers worden niet geboren, maar gemaakt. En daar kan de Kinderboekenambassadeur een heel eigen bijdrage aan leveren. Geïnspireerd op de Engelse Children’s Laureate wordt sinds 2013 ook hier een Kinderboekenambassadeur benoemd, steeds voor en periode van twee jaar. Jacques Vries was de eerste ambassadeur, illustrator Martijn van der Linden vervult de functie nu.

Kinderboekenambassadeur Martijn van der Linden, met zijn ambtsketting.

Kinderboekenambassadeurs vragen aandacht voor boeken en initiatieven die het belang van (voor)lezen onderstrepen via bijdragen in digitale en off line media, interviews, lezingen, workshops in bibliotheken, scholen, kinderdagverblijven en pabo’s. De ambassadeurs richten zich op een breed publiek: kinderen, ouders, leerkrachten, politici, schrijvers en illustratoren.

De missie van Martijn is het promoten van het kinderboek in het algemeen en van illustraties in het bijzonder: ‘Illustraties kunnen kinderen verleiden tot het lezen van boeken. Het begint al bij het omslag van een boek. Dat bepaalt vaak of je zin hebt om het op te pakken of niet. Een illustratie heeft een directheid die het geschreven woord niet heeft.’

Het kinderboekenambassadeurschap is een initiatief van Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met de Schrijverscentrale en Stichting CPNB.

Doelgroep(en)