Lezers worden niet geboren, maar gemaakt. En daar kan de Kinderboekenambassadeur een heel eigen bijdrage aan leveren. Geïnspireerd op de Engelse Children’s Laureate wordt sinds 2013 ook hier een Kinderboekenambassadeur benoemd, steeds voor en periode van twee jaar. Jacques Vries was de eerste ambassadeur, Manon Sikkel vervult de functie nu.

Kinderboekenambassadeurs vragen aandacht voor boeken en initiatieven die het belang van (voor)lezen onderstrepen via bijdragen in digitale en off line media, interviews, lezingen, workshops in bibliotheken, scholen, kinderdagverblijven en pabo’s. De ambassadeurs richten zich op een breed publiek: kinderen, ouders, leerkrachten, politici, schrijvers en illustratoren.

Manon Sikkel koos bij haar aantreden voor het thema diversiteit en inclusie in kinderboeken. Ze wil meer kleur en variatie en minder stereotypen in kinderboeken. Tijdens de eerste lockdown lanceerde ze de succesvolle hashtag #ikleesthuis, tijdens de tweede lockdown deed ze de oproep lokale boekhandelaren te steunen.

Het kinderboekenambassadeurschap is een initiatief van Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met de Schrijverscentrale en Stichting CPNB.

Doelgroep(en)