15 maart 2023

In dit rapport staat een ontwerpgericht onderzoek centraal over de aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’. De aanpak heeft als doel om de leesmotivatie, het leesgedrag, de kennis van (recente) jeugdboeken en de deskundigheid van leraren op het gebied van leesbevordering te vergroten. Zo worden leraren in staat gesteld om leerlingen te enthousiasmeren voor lezen en om hen passende boeken aan te raden.

Gedurende de aanpak krijgen basisschoolleerkrachten van groep 5-8 zes boeken cadeau. Deze boeken bespreken zij tijdens literatuurcirkels met collega’s. Daarnaast ontvangen zij regelmatig berichten en inspiratiekaarten over boeken en leesbevordering.

Onderzoekers en onderwijsprofessionals ontwikkelden de aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ gezamenlijk in samenwerking met Hogeschool KPZ. Volgens leraren die aan het project deelnamen, droeg de aanpak bij aan hun competenties als leesbevorderaar − met name aan hun kennis van recente jeugdliteratuur. In het rapport Lezen en laten lezen; een ontwerponderzoek naar de versterking van leraren als leesbevorderaars wordt de evaluatie van de aanpak beschreven door Wenckje Jongstra en Claire Goriot (Hogeschool KPZ), Marleen Kieft, (MK Onderzoek + Advies) en Jette van den Eijnden (Stichting Lezen).

Download de factsheet, de samenvatting of het rapport om de uitkomsten van het onderzoek te lezen.