18 juni 2013

Het vervolgtraject van de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs is in volle gang! In de brochure De Bibliotheek op school in het vmbo beschrijft Marleen Kieft van Oberon de samenwerking tussen zes vmbo-scholen en bibliotheken.

Bij de selectie van deze praktijkvoorbeelden is gezorgd voor een zo goed mogelijke spreiding over regio, stad en platteland en scholen met of zonder eigen mediatheek. Ook komen alle leerwegen van het vmbo aan bod, van een school voor de beroepsgerichte leerweg van het vmbo tot een brede scholengemeenschap met een mavo-afdeling. Naast deze brochure zijn de complete praktijkbeschrijvingen te lezen. Het zijn zes hele praktische verhalen, die veel informatie – en inspiratie – bieden voor uw bibliotheek of school. Het gaat om de volgende zes samenwerkingsinitiatieven:

Deze zes locaties zijn in het voorjaar van 2013 bezocht, waarbij er is gesproken met onder andere mediathecarissen, medewerkers educatie en directeuren van de betrokken bibliotheken, schoolleiders en docenten Nederlands. De interviews resulteerden in zes praktijkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn hier integraal te vinden. Praktijkbeschrijvingen en de brochure vullen elkaar dus aan.