Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Algemene leestijd van het scherm groeit. https://www.lezen.nl/onderzoek/algemene-leestijd-van-het-scherm-groeit/.
10 februari 2021

Nederlanders lezen een derde van de leestijd van het scherm. Het gaat om 14 minuten per dag, terwijl dit voor papier 28 minuten is. Het aandeel van digitaal binnen de leestijd is gestegen ten opzichte van de 22% in 2013 en de 29% in 2015. Het gaat hier om boeken, kranten, tijdschriften en tekstberichten op websites en in apps (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

De tablet wordt het meest gebruikt om digitaal te lezen. Nederlanders reserveren 17% van de leestijd voor dit apparaat, gevolgd door de smartphone met 10% en de e-reader met 5%. Tweederde van de leestijd is bestemd voor papier. Alleen bij kijken is de traditionele drager – het televisietoestel – met 89% dominanter (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

De leestijd van het scherm is tussen 2015 en 2018 met 2 minuten gestegen, terwijl papier een daling laat zien van 2 minuten. De algehele leestijd in deze periode is stabiel met 42 minuten (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

Doelgroep(en)