Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). 11.000 bezoekers voor educatieve webpagina’s Poëzieweek. https://www.lezen.nl/onderzoek/11-000-bezoekers-voor-educatieve-webpaginas-poezieweek/.
13 februari 2024

Tijdens de Poëzieweek, een Nederlands-Vlaamse leesbevorderingscampagne, ontvangen kopers van poëziebundels in de winkel een poëziegeschenk (oplage 2023: 9.000 exemplaren, evenveel als het jaar ervoor), vinden er uitreikingen plaats van verschillende poëzieprijzen, en brengen dichters bezoeken aan scholen, bibliotheken en andere instellingen (2023: 71 in Nederland en 64 in Vlaanderen).

Hiernaast is de Poëzieweek een educatieve campagne, die bestaat uit lesmaterialen voor het behandelen van gedichten in de klas. De webpagina’s voor docenten in het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en vmbo, en de bovenbouw van havo en vwo trokken in totaal ruim 11.000 bezoekers. Dit betreft een daling van 36% ten opzichte van het jaar ervoor. Bijna 3.700 docenten hebben via een webformulier de lessuggesties aangevraagd voor het basisonderwijs en ruim 1.800 voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn dalingen van respectievelijk 19% en 25% ten opzichte van 2022.