19 augustus 2022

In opdracht van het NRO ontwikkelden Roel van Steensel (Bijzonder hoogleraar Leesgedrag Stichting Lezen) en Jette van den Eijnden (Onderzoeksspecialist Stichting Lezen) een themapagina om wetenschappelijke kennis over leesmotivatie toegankelijk te maken voor leraren, schoolleiders, ib’ers en andere onderwijsprofessionals in het basisonderwijs.

Intrinsieke motivatie is de meest gunstige vorm van motivatie: leerlingen lezen vaker en beter als ze lezen een leuke, interessante of uitdagende activiteit vinden.

Leesmotivatie en leesvaardigheid beïnvloeden elkaar wederzijds. Leerlingen die moeite hebben met lezen, en daarmee het risico lopen op onderwijsachterstanden, plukken in het bijzonder de vruchten van motiverend leesonderwijs.

Doelgroep(en)

Trefwoorden