21 november 2019

De gezinsaanpak is een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid, omdat het de cyclus van laaggeletterdheid kan doorbreken. De gezinsaanpak zorgt ervoor dat ouders hun taalproblemen niet langer doorgeven aan hun kinderen. We hebben drie publicaties gemaakt die kunnen ondersteunen bij beleid en uitvoering van de gezinsaanpak.

Voor een succesvolle gezinsaanpak is samenwerking tussen lokale partners van groot belang. De Bibliotheek heeft al een goede relatie met partijen die relevant zijn voor de gezinsaanpak (zoals consultatiebureaus, onderwijs, welzijnsorganisaties en de gemeente). Deze samenwerking, evenals die binnen het taalnetwerk, is cruciaal om uiteindelijk tot een sluitend ondersteuningsaanbod voor gezinnen te komen.

De drie publicaties die kunnen ondersteunen bij beleid en uitvoering van de gezinsaanpak:

  • Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid met de gezinsaanpak, een brochure waarin we de Bibliotheek positioneren als krachtige speler binnen de gezinsaanpak; deze folder kunt u meenemen naar gesprekken met potentiële partners.
  • Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid met de gezinsaanpak, een powerpointpresentatie die aansluit op de brochure.
  • Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid; strategisch stappenplan gezinsaanpak, een stappenplan om in te zetten als checklist – Bekijk, met een kritische blik op de eigen situatie, welke stappen noodzakelijk zijn en op welke punten de Bibliotheek de zaken al zo goed voor elkaar heeft dat de daarbij horende stappen wat minder aandacht behoeven.

Deze publicaties zijn te vinden op Bnetwerk.nl.