1 januari 2002

‘Kind en boek’ is de titel van het onderzoeksproject, waarvan deze publicatie het sluitstuk is.

De afsluitende en integrale publicatie van vijfentwintig jaar onderzoek naar verschillende aspecten van het leesgedrag van kinderen en jongeren in het kader van het project Kind en boek. De publicatie geeft een beeld van het leesgedrag van leerlingen en gaat in op overeenkomsten en verschillen.