15 september 2020

Activiteitenplannen Stichting Lezen en Kunst van Lezen 2021-2024

Het activiteitenplan Voorop in leesbevordering is goed ontvangen. Het activiteitenplan Kunst van Lezen (Tel mee met taal 2) is eerder al goedgekeurd.

Het activiteitenplan laat zien wat Stichting Lezen de komende jaren gaat doen.

De aanpak van Stichting Lezen staat als een huis. De komende jaren gaat het er vooral om die aanpak zo breed mogelijk toegepast te krijgen. Massa te creëren, met name in het onderwijs. Wij geven prioriteit aan de voorzieningen voor het tot leesspecialist opleiden van (aankomend) professionals in onderwijs en opvoeding en aan het verbreden van het leesoffensief samen met de Leescoalitie. Voor zwakke lezers en kinderen uit taalarme gezinnen zetten we een tandje bij. Zie ook het persbericht.

De programmalijnen BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingsnetwerken hebben onder de noemer Kunst van Lezen (samenwerking Stichting Lezen/de KB en openbare bibliotheken) ook een vervolg gekregen tot en met 2024 binnen Tel mee met Taal 2:
1. BoekStart voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach – 0-4 jaar;
2. de Bibliotheek op school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs (met name vmbo en praktijkonderwijs), middelbaar beroepsonderwijs, pabo en lerarenopleidingen – 4-24 jaar;
3. structurele netwerkvorming leesbevordering op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau Deze programma’s en netwerken