1 januari 2013

Rapportage over de stand van zaken rondom lezen en voorlezen in de buitenschoolse opvang (BSO).

Deze rapportage geeft inzicht in de huidige situatie rondom lezen en voorlezen op de BSO en geeft tevens een antwoord op de vraag wat de mogelijkheden zijn om lezen en voorlezen te stimuleren op de BSO. 

Voorlezen is in de buitenschoolse opvang (bso) een belangrijke dagactiviteit. Medewerkers zien het vooral als een rustmoment voor de kinderen, na een lange schooldag. Op negen van de tien bso’s is een leeshoek aanwezig, kinderen kunnen vaak zelf bepalen of zij zin hebben om zich daar terug te trekken. De kwaliteit van het boekenaanbod is erg wisselend. Sommige bso’s hebben een actuele, gevarieerde collectie, die regelmatig wordt ververst. Andere bso’s doen het al jaren met dezelfde boeken. Medewerkers zijn over het algemeen niet goed op de hoogte van wat er aan nieuwe titels verschijnt.

Doelgroep(en)