1 januari 2005

Enquête onder havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw die laat zien dat een kwart van de bovenbouwers moeite heeft met de overstap naar volwassenenliteratuur: boeken voor volwassenen spreken hen niet aan en hun leesplezier neemt sterkt af.

De literaire adolescentenroman biedt leerlingen veel mogelijkheden tot identificatie en reflectie én een hoge mate van realisme en kan daardoor een vloeiende overgang van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur bewerkstelligen.