1 januari 2007

Een inventarisatie van het belangrijkste onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering van de afgelopen tien jaar. 

Vervolg op een eerdere inventarisatie uit 1995. In de beschouwde periode is een aantal hiaten gedeeltelijk opgevuld, zo is er veel meer aandacht voor onderzoek onder vmbo-leerlingen. Maar op menig terrein is nog onvoldoende kennis beschikbaar. Er is bijvoorbeeld nog maar weinig bekend over de relatie tussen nieuwe media en lezen en leesgedrag, ook ontbreekt een landelijk onderzoek naar het leesklimaat in scholen en gezinnen. De inventarisatie bevat een korte samenvatting van de onderzoeken, inclusief de daaruit volgende aanbevelingen.