1 juni 2015

In het zomernummer van Lezen een dubbelinterview met Eddy Schuyer, de scheidende bestuursvoorzitter en Frank Elderson de nieuwe bestuursvoorzitter. Schuyer heeft Stichting Lezen helpen omvormen tot een club die ook het breedte-lezen stimuleert en zich niet beperkt tot de schone letteren. Elderson verwacht veel van goed onderzoek: ‘ik denk dat het geld het best op z’n plek is in het vormen en delen van kennis’. Ook wil hij op zoek naar multipliers, slimme ingrepen die veel effect hebben. Want over één ding zijn beiden het eens: je wilt zoveel mogelijk  leesbevordering voor je euro. Tot het nieuwe bestuur zijn verder toegetreden: Hetty Mulder en Gillis Dorleijn.
In de Lezen ook een interview met Johan Faber de winnaar van de Dioraphte Literatour Prijs. ‘Heldendom is een giftig geschenk,’ zegt hij naar aanleiding van zijn boek De Veteraan. Met Martha Heesen komt nog een winnaar aan het woord. Zij won de Theo Thijssen oeuvreprijs voor twintig boeken vol piekeraars, dromers en twijfelaars met veel fantasie. Verder vertellen leerlingen over hun ervaringen met de Weddenschap, de succesvolle leescampagne voor het vmbo die het afgelopen jaar maar liefst 3.500 deelnemers telde. Ook in dit nummer: Hanneke Groenteman over lezen, het atelier van Marcel Ruijters, de nieuwe Kinderboekenambassadeur en vergeet u zeker niet om de zomerLezenquiz in te vullen.