1 januari 2014

In aanloop naar Lezen Centraal. Jongens scoren met lezen, spreken we met historica Angela Crott en psycholoog Gijsbert Stoet over jongens en lezen. Beiden zijn keynote speaker op 9 april.

Verhalen in beeld, over graphic novels: strips in een boekig jasje – van schildersbiografie, beeldroman of undergroundstrip tot vrije kunstvorm.
Net als non-fictie kunnen graphic novels van waarde zijn in het middelbaar onderwijs. Een uitgebreid overzicht van recente titels die inzetbaar zijn bij de kunstvakken, de lessen geschiedenis, Nederlands, aardrijkskunde en muziek in de onderbouw van vmbo tot vwo is hiernaast te downloaden.

In het kader van Vaders Voor Lezen drie vaders aan het woord over voorlezen. Uit onderzoek blijkt dat vooral het vaderlijk leesvoorbeeld  van invloed is. Deze vaders hebben geen aansporing nodig, ze vinden voorlezen gewoon fijn. 
Een artikel over het belang van non-fictie boeken in school. Informatieve kinderboeken kunnen een rijke aanvulling vormen op de wereldoriëntatie vakken in het basisonderwijs. Ze maken de lessen aangenaam aanschouwelijk.

Verder een interview met leesmissionaris Stephen Krashen, spreker op ons jubileumcongres in november. Van lezen wordt iedereen beter, propageert hij; het is de sleutel tot armoedebestrijding. Nieuw bewijs onderschrijft dat bibliotheken daarin een belangrijke rol spelen.

Tijdens de Boekenweek van zaterdag 8 tot en met zondag 16 maart staat het reisverhaal centraal. Het genre is eeuwenoud, de vorm veranderlijk. Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, schetste voor de educatieve website die Stichting Lezen voor de Boekenweek lanceerde, een overzicht in vogelvlucht: van religieus sprookje via literaire non-fictie tot alternatieve autobiografie waarvoor je je stoel niet uit hoeft.