1 januari 2009

Onderzoek naar de vraag of het in 1997 gestarte leesbevorderingsproject Fantasia nog relevantie heeft. Bestaat er behoefte aan een inhoudelijke vernieuwing of juist aan een heel andere benadering van leesbevordering?  Ruim 300 leerkrachten en bibliotheekmedewerkers hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Enkele conclusies: Leesbevordering is op veel Nederlandse basisscholen te vrijblijvend. Er is wel sprake van enthousiasme en er zijn ook talloze goede initiatieven, maar een systematische aanpak ontbreekt. Van een nieuwe methode verwachten leerkrachten geen heil. Zij bepleiten een sterkere positie voor de leescoördinator, die samen met de plaatselijke bibliotheek de activiteiten stroomlijnt, met het actuele aanbod van kinder- en jeugdboeken als uitgangspunt.

Doelgroep(en)