1 januari 2015

In de curricula van mbo-opleidingen blijft de aandacht voor lezen over het algemeen beperkt tot lezen voor de vakopleiding. Dit is niet altijd de manier van lezen waardoor studenten gemotiveerd raken. Steeds vaker klinkt tegenwoordig dan ook de roep vanuit het mbo om aandacht te besteden aan lezen voor het plezier.

In Je vak moet je doen, niet lezen beschrijft Erna van Koeven een van de manieren waarop aan deze roep gehoor kan worden gegeven: het vrijmaken van lesuren voor vrij lezen.  Deze explorerende studie naar de implementatie van vrij lezen in de Entree-opleiding START.Deltion toont voorzichtig aan dat vrij lezen een waardevolle toevoeging kan zijn aan het curriculum van mbo-opleidingen en leerlingen kan stimuleren tot lezen.

Naast wetenschappelijke inzichten bevat deze publicatie een protocol dat beschrijft  hoe andere mbo-opleidingen vrij lezen in hun curriculum kunnen opnemen.

Doelgroep(en)