19 juli 2023

Het afgelopen jaar was een vol en vruchtbaar jaar. Een belangrijke ontwikkeling was dat er uit het Masterplan basisvaardigheden middelen beschikbaar kwamen om het aantal locaties van BoekStart en de Bibliotheek op school substantieel uit te breiden.

Scholen, kinderopvangorganisaties en bibliotheken grepen massaal de kans aan om werk te maken van leesbevordering, gebruikmakend van de kennis, voorzieningen en instrumenten die Stichting Lezen tot stand heeft gebracht.

Deze versie van het Jaarverslag 2022 is een verkorte versie die snel overzicht op hoofdlijnen biedt. En voor wie meer wil weten is er vanzelfsprekend de mogelijkheid snel door te klikken naar het volledige jaarverslag 2022 van Stichting Lezen, Kunst van Lezen en de Leescoalitie.