1 januari 2008

Promotieonderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Waarom moet je lezen wat je nog niet kunt begrijpen? Deze vraag ligt ten grondslag aan dit onderzoek en duidt treffend de didactische en maatschappelijke problemen in het literatuuronderwijs. Het oog van de meester brengt in kaart hoe de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen verloopt en wat daarbij stimulerende en remmende factoren zijn. Daarnaast is een omvangrijke lijst titels ingedeeld naar de zes niveaus.