5 februari 2018

Al meer dan twintig jaar maken peuters in Friesland kennis met het Friestalige jongetje Tomke. Tomke speelt de hoofdrol in diverse Friese verhaaltjes, liedjes en andere producten en activiteiten.

De producten en activiteiten rond Tomke hebben als doel te zorgen voor een rijke, meertalige omgeving om zo de taalontwikkeling en het leesplezier bij kinderen te stimuleren. Het project beoogt dit doel bereiken door peuters in contact te brengen met Friestalig (lees)materiaal en door ouders en professionals te informeren over de meerwaarde van meertaligheid.

Tot op heden doet Tomke dit met succes. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het voorlees- en taalstimuleringsproject grote bekendheid geniet en veelvuldig wordt gebruikt in de kinderopvang. Het was echter nog niet bekend hoe vaak de Tomke-materialen precies door ouders worden gebruikt en of ouders de waarde inzien van meertalig voorlezen.

Ouders over Tomke brengt hier verandering in. In opdracht van het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân vroeg onderzoeksbureau Partoer 345 ouders in Friesland naar hun ervaringen met en hun oordeel over Tomke. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle ondervraagde ouders (98%) bekend zijn met Tomke en dat het overgrote deel van hen (92%) het belangrijk vindt dat Tomke de Friese taal stimuleert. De meeste ouders geven daarnaast aan dat Tomke hen aanzet om meer met (de Friese) taal te doen, bijvoorbeeld door vaker in het Fries voor te lezen.