25 december 2011

Vanaf eind 2008 is het leesbevorderingsprogramma BoekStart ontwikkeld. Doel was om de ‘vergeten’ groep van nul-jarigen en hun ouders in aanraking te laten komen met (het lezen van) boeken en hen er samen van te laten genieten. Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken mee.

De komende jaren wordt BoekStart verder geïmplementeerd in de kinderopvang. Om verder succes te verkrijgen en te behouden, zal de continuïteit gewaarborgd moeten worden. Borgen in beleid van zowel de Bibliotheek als in dat van de samenwerkingspartners en verankering in een structureel netwerk, zijn de sleutels tot succes. De Bibliotheek zal zelf de ingeslagen weg moeten continueren. De geboden informatie in deze brochure is hiertoe uitgangspunt en handreiking.

Trefwoorden