Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Nieuwe Kwesties van lezen verschenen

Datum: 
18 februari 2019

Onlangs zijn in de serie Kwestie van Lezen weer twee nieuwe deeltjes verschenen:

Kwestie van lezen deel 15. lekker lezen in de buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

Kwestie van Lezen deel 16. Lezen en burgerschap

In deze brochure beschrijven we de nauwe verbinding tussen burgerschap en lezen.