2 juni 2020

In een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant van 2 juni 2020 roepen Geert Buelens, Yra van Dijk, Els Stronks (Universiteit Utrecht en Leiden), de Leescoalitie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver en 250 andere ondertekenaars op tot een COVID-leesoffensief. Auteurs en acteurs zitten door de coronacrisis noodgedwongen thuis en jongeren met een leesachterstand zijn door deze crisis nog verder achteropgeraakt. De ondertekenaars willen de professionele verhalenvertellers en jongeren bij elkaar brengen.

Laten we lezen weer omarmen

Stichting Lezen vindt het een helder signaal dat zovelen vanuit de neerlandistiek en makers en organisaties vanuit het culturele veld het belang van lezen onderschrijven en zich ervoor willen inzetten het lezen in Corona-tijd te stimuleren. Het recente onderwijsonderzoek Pisa, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid in Nederland achteruit holt, stemt inderdaad zeer zorgelijk. Directeur Gerlien van Dalen pleit er in Lezen (nr. 1, 2020) voor om lezen weer te omarmen. ‘We willen en zullen het veld moeten blijven mobiliseren en mensen en organisaties voor lezen zien te winnen.’ Dit initiatief van het COVID-leesoffensief draagt daartoe bij.

Structureel leesoffensief nodig

Lezen en leesplezier stimuleren blijft zeker ook op langere termijn nodig. Op dit moment bereiden de ministers van OCW een breder leesoffensief voor. Stichting Lezen is daarbij inhoudelijk en als voorzitter van de Leescoalitie betrokken en hoopt dat de politiek haar voornemens ook daadwerkelijk ten uitvoer zal brengen. Het rapport De Staat van het Onderwijs 2020 van de Onderwijsinspectie toont de urgentie volop aan.
De Inspectie constateert in het rapport dat expliciete aandacht in het curriculum voor leesonderwijs en een doorgaande lijn tussen de onderwijssectoren nodig zijn om de leerlingen voldoende te kwalificeren voor deelname op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Neergaande leesontwikkeling stoppen

Stichting Lezen heeft eerder in haar reactie op De Staat van het Onderwijs 2020 aangegeven dat de Leescoalitie graag in gesprek wil met de Inspectie en andere betrokkenen. ‘Voor Stichting Lezen is de doorgaande leeslijn al jaren uitgangspunt van leesbevorderingsbeleid, maar dit inspectierapport maakt duidelijk dat daar binnen het onderwijs onvoldoende invulling aan kan worden gegeven. Gezien de bevindingen van de Inspectie is het de hoogste tijd werk te maken van het leesoffensief, willen we deze neergaande leesontwikkeling stoppen.’

De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum, de bibliotheken (de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken) en het Nederlands Letterenfonds.

Trefwoorden