18 februari 2019

Onlangs zijn in de serie Kwestie van Lezen weer twee nieuwe deeltjes verschenen:

Kwestie van lezen deel 15. lekker lezen in de buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

Kwestie van Lezen deel 16. Lezen en burgerschap

In deze brochure beschrijven we de nauwe verbinding tussen burgerschap en lezen.