10 maart 2015

Minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) trekken in de komende drie jaar ruim € 50 miljoen uit voor de bestrijding van laaggeletterdheid en voor leesbevordering. Zo schrijven zij over het actieprogramma Tel mee met Taal, waarover zij afgelopen vrijdag 6 maart de Tweede Kamer informeerden. Eén van de acties uit het programma is de voortzetting en uitbreiding van Kunst van Lezen. Stichting Lezen en de bibliotheken zijn blij met dit voornemen, omdat hiermee ook de komende jaren effectief kan worden ingezet op het tegengaan van laaggeletterdheid en het vergroten van leesplezier.

Volgens het kabinet is een goede taalbeheersing dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving: ‘We moeten de estafette stoppen, waarbij laaggeletterde generaties binnen gezinnen elkaar het stokje blijven doorgeven en er groepen mensen zijn in de samenleving die niet mee kunnen doen.’ Met het actieplan Tel mee met Taal willen de bewindspersonen dat minstens 45.000 mensen hun taalbeheersing flink verbeteren en dat van een miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd de taalvaardigheid en het leesplezier toenemen.

Voortzetting Kunst van Lezen

Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school) is een belangrijk onderdeel van Tel mee met Taal. Dat komt tot uitdrukking in een van de twee hoofddoelstellingen van het plan: ‘In 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderings-activiteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.’ Programma’s als BoekStart moeten ertoe leiden dat meer gezinnen boeken en lezen als een vast en onmisbaar onderdeel van de opvoeding zien. Hiermee kan laaggeletterdheid preventief bestreden worden.

In het programma wordt verder benadrukt dat voorzieningen als bibliotheken, wijkcentra en consultatiebureaus een belangrijke rol vervullen: taal leer je lokaal, zo is het motto. Het kabinet wil dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren. Bibliotheken hebben een belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud.

Het Actieplan Kunst van Lezen, uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, wordt de komende drie jaar voortgezet. Kunst van Lezen wordt versterkt en in het hele land uitgevoerd. Verder is een pilot aangekondigd rond extra inzet bij ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen. Voor deze pilot is € 0,5 miljoen per jaar beschikbaar. Voor het reguliere Actieplan Kunst van Lezen is net als de afgelopen jaren € 2,85 miljoen per jaar uitgetrokken. In totaal is daarmee de komende drie jaar ruim 10 miljoen euro uitgetrokken voor leesbevordering binnen Tel mee met Taal.

Lees hier de Kamerbrief van 6 maart 2015.

Trefwoorden