1 mei 2018

Betekenisvol met leerlingen discussiëren over maatschappelijke en actuele onderwerpen én werken aan leesvaardigheid en leesplezier? Vakoverstijgend fictielezen biedt daar een mogelijkheid toe.

Het maartnummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand artikel is een bewerking van een conferentiepaper en –presentatie van Linda Ackermans tijdens de HSN-conferentie Onderwijs Nederlands, 24-25 november 2017.